Příspěvky pojišťoven

Zdravotní pojišťovny se podílí na úhradě očkování


Ze zdravotního pojištění je plně hrazeno očkování stanovené zákonem. Jde o tzv. pravidelné očkování. Dále se ze zdravotního pojištění hradí 

 • očkování proti vzteklině po pokousání zvířetem
 • očkování proti tetanu při poranění
 • očkování proti tuberkulóze (týká se osob, které splňují indikace stanovené vyhláškou)
 • očkování proti chřipce (týká se pojištěnců nad 65 let a dále závažně a dlouhodobě nemocných a také pojištěnců ve zdrav. a soc. zařízeních s dlouhodobým pobytem)
 • očkování proti pneumokokům (u dětí do 7 měsíců věku, pokud jim do této doby byly aplikovány 3 dávky)
 • očkování proti rakovině děložního čípku (u dívek ve věku 13 let).
   

Tabulka 1: Skupiny pojištěnců s úhradou očkování proti chřipce (každý rok)

1.

starší 65 let

2.

po ztrátě sleziny

po transplantaci kostní dřeně

3.

dlouhodobě a vážně nemocní

a.

srdce a cévy (např. po infarktu)

b.

plíce (dýchací cesty – např. astma)

c.

ledviny (např. dialyzovaní)

d.

cukrovka (diabetes mellitus)

4.

v zařízeních dlouhodobé léčebné péče (dříve „LDN“)

v domovech pro seniory

v domovech pro osoby se zdravotním postižením

v domovech se zvláštním režimem (dříve ústavy sociální péče)

Pozn.: Zjednodušený přepis ustanovení §30, odst. 2, písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění, platném k 16.9.2013. 


 

 Většina zdravotních pojišťoven poskytuje v rámci tzv. preventivních programů příspěvek na různé druhy"nepovinného" očkování, např.:

 • očkování proti žloutence
 • očkování proti chřipce
 • očkování proti klíšťové encefatitidě
 • očkování proti meningokoku a pneumokoku
 • očkování proti karcinomu děložního čípku
 • a proti dalším infekčním nemocem.

Výše a podmínky čerpání příspěvku se mění, často i v průběhu jediného roku. Zjistěte si informace o Vaší pojišťovně na Internetových stránkách, nebo na nejbližší pobočce. V našich očkovacích centrech Vám vystavíme doklad o zaplacení očkování a očkovací průkaz a Vy pak můžete žádat Vaši pojišťovnu o příspěvek.

Tabulka 2: Odkazy na Internetové stránky zdravotních pojišťoven v ČR

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

http://www.vzp.cz

201

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

http://www.vozp.cz

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

http://www.cpzp.cz

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

http://www.ozp.cz

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

http://www.zpskoda.cz

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

http://www.zpmvcr.cz

213

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

http://www.rbp-zp.cz

 

Sdílet/Líbí se mi

Stránky