Očkování proti vzteklině

Vzteklina

Vzteklina je infekční, většinou smrtelné virové onemocnění postihující centrální nervový systém. Zdrojem nákazy jsou divoce žijící zvířata (liška, jezevec, vysoká lesní zvěř ), někdy i zvířata domácí (pes, kočka, kůň, kráva). V Africe, Asii a Latinské Americe hlavní rezervoár vztekliny představují psi. K infekci dochází pokousáním či poškrábáním infikovaným zvířetem a inokulací slin do otevřené rány člověka. Ve výjimečných případech se člověk může nakazit vdechnutím sekretu infikovaných netopýrů či transplantací rohovky

Proti vzteklině nabízíme tato očkování:

Po zavedení vakcinace lišek významně klesl počet infikovaných zvířat v ČR. Výskyt vztekliny se každoročně u zvěre sleduje. Inkubace onemocnění může být od jednoho týdne až po několik měsíců. Virus po pomnožení v ráně putuje podél nervů do mozku, kde zasahuje centrální nervový systém. Nemoc začíná brněním, svěděním, a bolestí v místě rány, objevuje se únava, nechutenství, bolesti hlavy, nespavost, deprese, nervozita, křeče, ochrnutí. Dojde-li k propuknutí vztekliny, postižený umírá. Jedinou možností, jak zabránit onemocnění, je velice včasné očkování po poranění zvířetem!

Zpravidla se nejčastěji aplikuje 5 dávek v 0-3-7-14-21 nebo 28 dní. V některých zemích se podává šestá dávka v 90. dni. Pro dobrodružnější či dlouhodobější cesty do Asie, Jižní Ameriky a Afriky se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině ve 3 dávkách během 1 měsíce 0-7-21 nebo 28 den. 4. dávka se podává za 1 rok. Ochrana trvá 5 let. Ale pokud dojde v době kratší, než 5 let k poranění zvířetem, vždy se podávají ještě 1 - 2 dávky. V případě, že dojde ke kontaktu s podezřelým zvířetem, ránu očistěte tekoucí vodou a vydezinfikujte přípravkem s virucidním účinkem.

informace na této stránce byly převzaty z internetového informačního centra vakciny.net

Sdílet/Líbí se mi