Očkování proti rakovině děložního čípku

Karcinom děložního čípku

Rakovina (karcinom) děložního čípku je nádorové onemocnění, které ročně postihne ve světě přibližně 500.000 žen a téměř polovina z nich nemoci podlehne. I v ČR se diagnostikuje cca 1000 nových případů ročně. Za její vznik jsou především zodpovědné lidské papillomaviry - HPV. Viry jsou přenášeny pohlavním stykem. Vysoce rizikovými typy jsou viry 16,18,31,33 a 45. Typy 6 a 11 způsobují genitálních bradavic. Lidské HPV mohou způsobovat i další nádory a prekancerózy kůže a sliznic. Důležitá je prevece, včasné odhalení a léčba onemocnění.

Proti rakovině děložního čípku nabízíme tato očkování:

V současnosti jsou k dispozici 2 vakcíny: čtyřvalentní - Silgard a bivalentní -Cervarix.

Vakcína Silgard obsahuje HPV 6,11,16,18, Cervarix 16 a 18.

Očkování proti HPV typům 16 a 18 je určeno ženám ve věku od 9(10) let do (25)26 let jako prevence premaligních cervikálních genitálních lézí a cervikálního karcinomu. Tuto úlohu plní obě vakcíny.

Silgard je dále určen k prevenci premaligních vulvárních a vaginálních genitálních lézí HPV zapříčiněných typem 16 a 18 a k prevenci bradavic - condylomat zevního genitálu vyvolaných HPV typu 6 a 11.

Nejvhodnější a nejpřínosnější je toto očkování u dívek před zahájením pohlavního života. Očkování chlapců a žen nad 26 let se ověřuje v probíhajících klinických studiích. Obě vakcíny se podávají ve 3 dávkách. Přeočkování nebylo dosud stanoveno.

informace na této stránce byly převzaty z internetového informačního centra vakciny.net

Sdílet/Líbí se mi