Očkování proti meningokoku

Meningokokové onemocnění

Invazivní meningokokové onemocnění patří k nejnebezpečnějším. Úmrtnost je i přes veškerý pokrok v medicíně stále velmi vysoká, udává se mezi 10 - 15 %. Při celkovém počtu meningokokových onemocnění v ČR to představuje 10 až 15 zmařených dětských životů ročně.

Proti meningokokové infekci nabízíme tato očkování:

Neisseria meningitidis, obecně menigokok se jmenuje bakterie, která dokáže způsobit velmi těžké celkové onemocnění, které bývá provázeno i zánětem mozku. Meningokoků je několik typů (sérotypů), které se označují velkými písmeny. U nás se vyskytuje onemocnění typem B a C, vzácně Y, zcela výjimečně typem A, který má výskyt v severní Africe . Před rokem 2000 v českých zemích převažoval typ B, v druhé polovině 90. let došlo k prudkému nárůstu onemocnění vysoce nebezpečným typem C. Od roku 2000 pak podíl tohoto typu klesá (částečně i díky očkování) a nyní opět převažuje typ B. Meningokok patří mezi bakterie, které vyvolávají tzv. invazivní infekci či invazivní onemocnění. Invazivní onemocnění znamená, že se infekce oproti neinvazivním onemocněním šíří velice rychle krví do všech tkání organismu, bakterie se velice rychle množí a způsobí pak závažná poškození orgánů. K rizikovým faktorům pro vznik onemocnění patří především předcházející fyzická námaha či psychická zátěž, pobyt dospívajících mimo domov (např. tábor, brigáda, sportovní soustředění), prochladnutí, pobyt v přeplněných a zakouřených místnostech. Statistiky udávají i rizikové faktory pro úmrtí na toto onemocnění. Mezi rizikové faktory se řadí hlavně fyzická námaha a pobyt mimo domov spolu s konzumací alkoholu. Nejvyšší smrtnost a nejrychlejší průběh mají onemocnění meningokokem skupiny Y a C.

První projevy onemocnění mohou připomínat chřipku. Ale závažná, invazivní meningokoková infekce má většinou velice rychlý začátek, často jen několik hodin. Po předcházející zátěži či zcela z plného zdraví se náhle objevuje vysoká horečka, často přes 40°C provázená bolestmi hlavy, někdy zvracením a celkovou nevůlí, schváceností. Stav nemocného se rychle zhoršuje, teplota nereaguje na správně podávaná antipyretika (léky proti teplotě) ani na zábaly. Při vysoké teplotě mívá nemocný studené ruce a nohy. Během hodin se u neléčeného pacienta může rozvinout tzv. septický šok. Nemocný upadá do bezvědomí, selhávají další základní životní funkce, především oběhový systém, následně i dýchání. Porucha krevní srážlivosti vede nejprve k tečkovitým, pak plošným krvácením do kůže. Organismus není schopen udržet krevní tlak, který klesá až ke kritickým hodnotám, prokrvení životně důležitých orgánů není dostatečné a tyto orgány selhávají. V této fázi onemocnění je již malá šance udržet člověka při životě. Porucha krevní srážlivosti vede nejprve k tečkovitým, pak plošným krvácením do kůže.

Léčba spočívá v rychlém podání vysokých dávek antibiotik a v podpůrné léčbě selhávajících orgánů. Pokud nemocný přežije akutní fázi onemocnění, mohou přetrvávat trvalé následky v podobě postižení mozku, ztráty částí i celých končetin apod.

Očkování proti meningokokovým infekcím se dříve provádělo tzv. polysacharidovými vakcínami, s omezenou účinností zejména u dětí do 1 roku a seniorů, nebo imunitně oslabených jedinců. Novější jsou tzv. konjugované vakcíny, které umožňují očkování mladších dětí (obvykle od 2 měsíců věku, kdy je výskyt meningokokových infekcí nejzávažnější) a na které dobře reagují i osoby s poruchami imunitního systému (např. po ztrátě sleziny). Nově, od roku 2014 je v ČR k dispozici i vakcína proti nejčastějšímu meningokoku skupiny B (BEXSERO), která je určena pro děti od 2 měsíců věku a starší. Pro cestovatele jsou pak nejvhodnější vícevalentní vakcíny (zastupující více typů meningokoka).

Očkování nepatří mezi státem hrazená očkování. Je doporučováno dětem od 2 měsíců, dále pak adolescentům od 15 let, ostatním dětem v kolektivech, studujícím a cestovatelům do endemických oblastí.

Informace na této stránce byly částečně převzaty z internetového informačního centra vakciny.net

Sdílet/Líbí se mi