Cholera

Akutní průjmové onemocnění s často závažným průběhem, vyskytující se ve světě v epidemiích.
Původce: Vibrio cholerae, bičíkatá bakterie. Rod Vibrio má několik zástupců, klinický obraz cholery však vyvolává pouze V. cholerae. Dále se rozlišují podtypy, u kterých je různé historické a geografické zastoupení a liší se také závažností klinického průběhu či schopností šířit se v populaci.
Zdroj: člověk nemocný, bezpříznakový nosič.
Cesta přenosu: fekálně - orální. Nemocný, nebo nosič vylučuje původce stolicí 2 - 3 týdny, vzácně měsíce po uzdravení). K přenosu dochází kontaminací vody, používané k pití, výrobě ledu, oplachování ovoce a zeleniny. K přenosu také dochází prostřednictvím kontaminovaných ryb a mořských plodů (vpouštění odpadních vod do moře). Při nízké hygienické úrovni (chudé oblasti, živelné katastrofy) se uplatňuje i přímý přenos z člověka na člověka.
Vnímavost: citlivost k nákaze zvyšuje podvýživa, zejména u dětí, celkově nízká hygienická úroveň a onemocnění spojená se sníženou kyselostí žaludečních šťáv.

Klinický obraz: bolesti v břiše, vodnaté průjmy, zvracení. Dehydratací a ztrátou minerálů dochází k poklesu krevního tlaku, křečím, metabolickému rozvratu a úmrtí v řádu hodin. Inkubační doba je několik hodin až 5 dní.
Léčba: doplňování tekutin a minerálů včetně infuzí, antibiotika.
Prevence: zabezpečení zdrojů pitné vody, kanalizace. Dodržování postupů při přípravě potravy, základní hygienický standard (mytí rukou, případně desinfekce), individualizace osobních potřeb a pomůcek (nádoby na pití, jídlo apod.).

Očkování proti choleře je možné vakcínaou, která je neživá, ústy podávaná, nápoj se pije ve dvou dávkách v odstupu alespoň 1 týdne. Za týden po 2. dávce chrání na 2 roky proti choleře, 6 měsíců i proti některým původcům cestovatelských průjmů (ETEC - enterotoxická Escherichia coli). Přeočkování 1 dávka do dvou let po základním očkování.

Dukoral

MUDr. Pavel Slezák 24.8.2017.

Zdroj: Manuál prevence v lékařské praxi, IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Národní program podpory zdraví, Praha, 1996.

Sdílet/Líbí se mi