Boostrix

Boostrix

vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

registrační číslo/EU: C CMS - ČR zúčastněný stát - 59/ 495/07-C
registrační číslo SR/EU: 59/ 495/07-C
výrobce: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart Belgie
držitel registračního rozhodnutí: GAH-CZ GlaxoSmithKline, s.r.o. Česká republika

složení přípravku:
účinné látky:

Diphtheriae anatoxinum ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU)
Tetani anatoxinum ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU)
Bordetellae pertussis antigena:
Pertussis anatoxinum - 8 mikrogramů
Pertussis haemagglutinum filamentosum (1) - 8 mikrogramů
Pertussis membranae externae proteinum - 2,5 mikrogramů.

pomocné látky:
chlorid sodný a voda na injekci

charakteristika:
Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární složka) se sníženým obsahem antigenů Přípravek neobsahuje konzervační prostředky.

indikace:
Boostrix inj. stříkačka je vakcína, která se používá jako posilovací dávka u dětí starších než 4 roky, mladistvých a dospělých v rámci prevence vzniku tří nemocí: záškrtu, tetanu a pertuse (dávivý kašel). Vakcína působí tak, že přinutí tělo, aby si vytvořilo vlastní ochranu (protilátky) proti těmto nemocem.

Záškrt postihuje hlavně dýchací cesty a někdy kůži. Obvykle dochází k zánětu (zduření) dýchacích cest, což vede k těžkým dýchacím obtížím a někdy až k udušení. Bakterie rovněž uvolňují toxin (jed), který může způsobit poškození nervů, srdeční problémy a dokonce smrt.
Bakterie vyvolávající tetanus pronikají do těla odřeninami, řeznými a jinými ranami v kůži. Ranami zvlášť náchylnými k infekci jsou popáleniny, zlomeniny, hluboké rány nebo rány znečištěné zeminou, prachem, koňským hnojem / trusem nebo dřevěnými třískami. Bakterie uvolňují toxin (jed), který může způsobit svalovou ztuhlost, bolestivé svalové křeče, záchvaty až smrt. Svalové křeče mohou být tak silné, že mohou zapříčinit i zlomeniny obratlů.
Pertuse (dávivý kašel), je vysoce nakažlivá nemoc, která postihuje dýchací cesty a přitom způsobuje těžké záchvaty kašle, jež mohou vadit normálnímu dýchání. Kašel bývá často provázen "dávivými" zvuky - odtud obecné pojmenování "dávivý kašel". Kašel může přetrvávat 1-2 měsíce, i déle. Dávivý kašel může vést také k ušním infekcím, dlouhodobému zánětu průdušek, zánětu plic, záchvatům, poškození mozku až k smrti.
Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat záškrt, tetanus ani dávivý kašel.

kontraindikace:
Pokud jste Vy / Vaše dítě mělo v minulosti jakoukoli alergickou reakci na Boostrix nebo na kteroukoli složku této vakcíny. Léčivé látky a pomocné látky obsažené ve vakcíně Boostrix jsou vyjmenovány na konci této příbalové informace. K příznakům alergické reakce mohou patřit svědivá kožní vyrážka, dechové obtíže a otok obličeje nebo jazyka.
Pokud jste Vy / Vaše dítě mělo v minulosti alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli.
Pokud se u Vás / Vašeho dítěte v době do 7 dnů po předchozím očkování jakoukoli vakcínou proti pertusi (dávivému kašli) vyskytly obtíže týkající se nervové soustavy.
Máte-li Vy / má-li Vaše dítě těžkou infekci s vysokou teplotou (přes 38 °C). Mírná infekce by neměla být problémem, ale nejprve se poraďte se svým lékařem. Pokud se u Vás / Vašeho dítěte vyskytly po předchozím očkování jakoukoli vakcínou proti záškrtu nebo tetanu nevysvětlitelné modřiny nebo potíže postihující mozek nebo nervovou soustavu.
upozornění:
Jestliže se u Vás / Vašeho dítěte vyskytly po předchozím podání vakcíny Boostrix nebo jiné vakcíny proti pertusi (dávivému kašli) nějaké zdravotní problémy, jako jsou zejména

:
horečka (vyšší než 40 °C) během 48 hodin po očkování
kolaps nebo šokový stav během 48 hodin po očkování
neustupující pláč trvající 3 hodiny nebo déle v průběhu 48 hodin po očkování; křeče / záchvaty s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování
Jestliže Vaše dítě trpí nediagnostikovaným nebo progresivním onemocněním mozku nebo nekontrolovanou epilepsií Vakcínu lze podat až se nemoc dostane pod kontrolu.
Máte-li Vy / má-li Vaše dítě problémy se srážením krve nebo se Vám / mu snadno tvoří krevní podlitiny.
Máte-li Vy / má-li Vaše dítě sklon ke křečím / záchvatům vznikajícím v důsledku horečky, nebo pokud se křeče / záchvaty v důsledku horečky vyskytly ve Vaší rodině.
Máte-li Vy / má-li Vaše dítě z jakéhokoli důvodu dlouhodobé problémy s imunitním systémem (včetně infekce HIV). Vy / Vaše dítě může být i v tomto případě očkováno vakcínou Boostrix, ale ochrana proti infekcím nemusí být po očkování tak dobrá, jako u dětí a dospělých, jejichž imunitní systém je v pořádku.
Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny Boostrix je zapotřebí, pokud jste nebo si myslíte že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete. Váš lékař s Vámi bude hovořit o možných rizicích a prospěchu z očkování vakcínou Boostrix v průběhu těhotenství. Není známo, jestli Boostrix prochází do mateřského mléka. Váš lékař s Vámi bude hovořit o možných rizicích a prospěchu z očkování vakcínou Boostrix v průběhu kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dětí starších než 4 roky jsou následující:
Velmi časté (více než 1 z 10 dávek vakcíny):

Bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce.
Horečka vyšší než 37,5 °C.
Ztráta chuti k jídlu.
Podrážděnost. .
Spavost.
Časté (až 1 z 10 dávek vakcíny):

Horečka vyšší než 39 °C. .
Otok končetiny, do níž byla podána injekce. .
Zvracení a průjem..
Velmi vzácné (méně než 1 z 10000 dávek vakcíny): Po běžném podávání vakcíny Boostrix se velmi vzácně vyskytly následující nežádoucí účinky:

Kolaps nebo stavy bezvědomí nebo ztráta vědomí. .
Křeče nebo záchvaty..
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dospělých, mladistvých a dětí starších než 10 let jsou následující

:
Velmi časté (více než 1 z 10 dávek vakcíny):
Bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce..
Bolest hlavy..
Časté (až 1 z 10 dávek vakcíny):

Horečka 37,5 °C a vyšší. .
Celkový pocit nevolnosti. .
Únava. .
Závratě..
Méně časté (až 1 ze 100 dávek vakcíny):

Horečka vyšší než 39 °C. .
Tvrdá bulka a absces v místě vpichu injekce. .
Neobvyklá ztuhlost svalů způsobující špatnou kontrolu pohybu. .
Zvracení. .
Ztuhlost kloubů, bolest svalů. .
Svědění, rozsáhlé pocení..
Otok žláz na krku, v podpaží nebo tříslech. .
Bolest v krku a potíže s polykáním..
Méně časté (až 1 ze 100 dávek vakcíny):

Otok končetiny, do níž byla podána injekce..
Po podání vakcín proti tetanu byly velmi vzácně (méně než 1 z 10000 dávek vakcíny) hlášeny případy výskytu dočasného zánětu nervů způsobujícího bolest, slabost a ochrnutí končetin, postupující často k hrudníku a obličeji..
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

interakce:
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte / Vaše dítě užívá nebo jste v nedávné době užívali / Vaše dítě užívalo, a to i o lécích, které jste dostali / Vaše dítě dostalo bez lékařského předpisu nebo o tom, jestli Vám / Vašemu dítěti byla podána v nedávné době jakákoli jiná vakcína.

dávkování
Boostrix bude aplikován do svalu formou injekce, nikdy nesmí být podán do žíly. Dostanete / Vaše dítě dostane jednu dávku vakcíny Boostrix. Boostrix lze také použít v případě, že hrozí nebezpečí, že kvůli zranění dostanete / Vaše dítě dostane tetanus. Váš lékař zajistí, aby Vám / Vašemu dítěti byla podána předcházející injekce proti tetanu podle očkovacího schematu a může Vám / Vašemu dítěti podle místních oficiálních doporučení také poradit podání specifického antiséra, které neutralizuje tetanický toxin, který se může vytvořit v ráně. Je nutné si uvědomit, že žádná vakcína nemůže zajistit kompletní celoživotní ochranu u všech očkovaných osob. Lékař Vás bude informovat o podání následné dávky proti záškrtu a tetanu.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi