Austrálie: Japonská encefalitida (z Thajska)

Onemocněl 60 letý muž během dvoutýdenního pobytu v Thajsku na začátku května 2017. Po 8 dnech na ostrově Phuketh ce cítil unavený, spavý. Na 4 dny ještě navštívil Bangkok, než odjel zpět do Austrálie. Hned následující den po návratu byl hospitalizován. Postupně se u něj prohlubovala porucha vědomí. Došlo k rozvoji obrny svalů a musel být napojen na umělou plicní ventilaci. V tomto stavu zůstává i dva týdny po návratu z cesty. Diagnóza japonské encefalitidy byla potvrzena laboratorním vyšetřením (dynamika titru protilátek) poté, co byly vyloučeny jiné možné příčiny jeho stavu (jiné bakteriální či virové infekce).

Publikovaný případ není úplně ojedinělý. Podobně byl popsán případ importované japonské encefalitidy z Thajska do Číny u 20 leté ženy v roce 2013. Thajsko, stejně jako ostatní země jihovýchodní Asie patří mezi endemické oblasti tohoto onemocnění. U výše popisovaného pacienta nejsou známy jeho aktivity během pobytu na ostrově Phuketh (pobyt na venkově, přes noc venku apod.). K poštípaní hmyzem (komáry) ale došlo opakovaně. Cestovatelé by měli mít na paměti, že oblast jihovýchodní Asie včetně turisticky oblíbených a hojně navštěvovaných resortů je riziková i z hlediska nemocí, přenášených hmyzem. Nejčastější je horečka Dengue, ale jak je patrné z citované kasuisitiky, další původci se mohou uplatnit i při krátkodobém pobytu.

Pro cestovatele platí doporučení k ochraně před poštípáním hmyzem (používat repelenty, moskytiéry, nepohybovat se venku po setmění). Proti japonské encefalitdě je k dispozici účinné očkování, které se doporučuje zejména při dlouhodobých pobytech (nad 1 měsíc) a převažujícím pobytu ve venkovských oblastech. Důležitá je také cestovatelská anamnéza, pokud pacient po návratu z exotických destinací navštíví lékaře se zdravotními obtížemi.

Zdroj:
ProMed mail arch. č. 20170604.5082244 a 20130905.1925722 (doplněno a upraveno)

MUDr. Pavel Slezák, 13.6.2017, 11:03.

Sdílet/Líbí se mi