Adacel

Adacel

Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

registrační číslo/EU: 59/ 158/10-C
registrační číslo SR/EU: 59/ 158/10-C
výrobce: Sanofi-Aventis Zrt., Budapešť Maďarsko, Sanofi Pasteur S.A., Lyon Francie, SANOFI PASTEUR MSD GmbH, LEIMEN SRN
držitel registračního rozhodnutí: SFO-F Sanofi Pasteur S.A., Lyon Francie

složení přípravku:
účinné látky: Diphtheriae anatoxinum min. 2 IU, Tetani anatoxinum min. 20 IU, Bordetellae pertussis antigena: Pertussis anatoxinum 2,5 mikrogramu, Pertussis haemagglutinum filamentosum 5 mikrogramů, Pertactinum 3 mikrogramy, Fimbriae typi 2 et 3 - 5 mikrogramů v 1 dávce (0,5 ml) injekční suspenze.
pomocné látky:
Fenoxyethanol, voda na injekci

charakteristika:
Adacel je vakcína. Vakcíny jsou používány k ochraně proti infekčním onemocněním. Působí tak, že tělo začne vytvářet vlastní ochranu proti baktériím, které jsou příčinou těchto onemocnění. Tato vakcína je používána k posílení ochrany proti záškrtu, tetanu, a pertusi (černému kašli) u dětí od 4 let, dospívajících a dospělých po dokončení úplného základního očkování. Omezení v poskytované ochraně Adacel Vás ochrání pouze proti onemocněním způsobeným bakteriemi, proti kterým je vakcína určena. Vy nebo Vaše dítě můžete stále onemocnět podobnými onemocněními, která jsou způsobená jinými baktériemi nebo viry. Adacel neobsahuje žádné živé bakterie nebo viry a nemůže tedy způsobit žádné z infekčních onemocnění, proti kterým chrání. Pamatujte, že žádná vakcína neposkytuje úplnou, celoživotní ochranu u všech očkovaných osob.

indikace:
Vakcína ADACEL je indikována k aktivní imunizaci proti tetanu, difterii a pertusi u osob od 4 let věku jako posilovací dávka (booster) po základním očkování. Použití vakcíny ADACEL má být v souladu s oficiálními doporučeními.

kontraindikace:
Přecitlivělost na kteroukoli složku vakcíny a na rezidua z výrobního procesu (formaldehyd, glutaraldehyd), přecitlivělost na vakcínu proti difterii, tetanu nebo pertusi, encefalopatie v období 7 dnů po podání předchozí dávky jakékoliv vakcíny obsahující pertusovou složku. Očkování má být odloženo u osob s akutním závažným horečnatým onemocněním, mírná infekce není kontraindikací.

upozornění:
Podání vakcíny musí být pečlivě zváženo u osob, u nichž se v minulosti vyskytla závažná nebo těžká reakce do 48 hodin po předchozí injekci vakcíny obsahující podobné komponenty. Vakcína nemá být podávána osobám s nedostatečně kontrolovanou epilepsií, progredující neurologickou poruchou, progredující encefalopatií, dokud není stanoven léčebný režim a není dosaženo stabilizace onemocnění.

nežádoucí účinky
Nejčastěji zarudnutí, otok a bolestivost v místě aplikace, horečka, nechutenství, únava, bolesti hlavy, nauzea, zvracení, průjem, myalgie, artralgie, axilární adenopatie, kožní vyrážka.

interakce:
Dle výsledků klinických studií může být vakcína podána současně s vakcínou proti chřipce, hepatitidě B a inaktivovanou nebo perorální vakcínou proti poliomyelitidě (v souladu s místními doporučeními). Studie interakcí s jinými vakcínami nebo biologickými přípravky nebyly provedeny. V souladu s běžně přijímanými doporučeními pro očkování může být vakcína podána souběžně s jinými vakcínami nebo imunoglobuliny, vždy však do odlišného místa vpichu. K nedostatečné imunitní odpovědi může dojít u pacientů s imunodeficitem nebo imunosupresivní léčbou.

dávkování
1 dávka 0,5 ml, intramuskulárně. Vakcína se má podávat v souladu s oficiálními doporučeními ohledně používání vakcín, které mají nízkou dávku difterického, tetanického a pertusových antigenů. Jedinci s nekompletní nebo chybějící primární vakcinací proti difterii a tetanu nemají být vakcínou očkováni. Podání vakcíny jedincům s nekompletním nebo chybějícím očkováním proti pertusi se nevylučuje. Odpověď na podání posilovací dávky lze však očekávat jen u osob, které v minulosti podstoupily základní očkování nebo které prodělaly přirozenou infekci.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi